tiistai 19. joulukuuta 2017

Valdemari 2017:6


Pääkirjoitus

VUODEN viimeinen Valdemari ilmestyy kun Jouluun on enää vajaa viikko ja lunta odotellaan:-)

TÄLLÄ kertaa joulunumeromme on tavallista tuhdimpi. Perinteisten joulukuun asioiden jälkeen alkaa katsaus  mielenkiintoiseen vuoteen 2017. Jokainen kuukausi on saanut oman lastunsa.

Mukaan on mahdutettu paljon kunnallisvaalivuoden tunnelmia ja materiaaleja. Aiemmin julkaistuista  jutuista mukana on edelleen luettavissa valtuustoryhmän - sekä varsinaisten että varajäsenten tähän mennessä kirjoitetut esittelyt ja Valdemarin viiden vuoden aikana julkaistujen numeroiden teemalistat. Hyviä lukuhetkiä juttujen parissa.

Ja ennen muuta: Oikein hyvää Joulua itse kullekin säädylle.

Martti Hellström
Nettilehden päätoimittaja

Joulukuun kaksi valtuustonkokousta

JOULUKUUSSA oli perinteisesti kaksi valtuustonkokousta. Ensimmäisessä hyväksyttiin budjetti ja toisessa muiden asioiden lisäksi  budjettiin liittyvät toiveet.

7.12 Valtuustonkokouksen alkaessa moni  pulpetti oli tyhjänä ja varoja  odotettiin paikalle. Myös demaripulpetteihin. Ainoana lista-asiana oli vuoden 2018 noin 2,5 miljardin suuruisen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Budjetista oli löytynyt sopu, ja  ryhmänjohtaja kerrallaan kävi kehumassa neuvottelutulosta.

"Mennään Espoon tarinan suuntaan.  Lisäyksiä tehtiin vajaa 5 miljoonaa."
" Espoo sivistyksen kärkikaupunki Suomessa"
" Hyvä Espoo!"

Demareiden puheenvuoron piti Markku Sistonen. Demareille oli tärkeää pitää huolta heikoimmissa asemassa olevista espoolaisista, tällä kertaa lapsista ja nuorista:  iltapäivätoiminta, terapiapalvelut, erityisopetus, asiakasmaksujen korotusten poistaminen terveyskeskuksista...

Muista demareista pöntössä kävivät sähköiskuja uhmaten Guzenina, Kerola, Kivekäs, Luhtanen, Pentikäinen ja Värmälä.

PERSUJEN maahanmuuttajavastaiset muutosesitykset kaatuivat  68-4. Kokous päättyi ajoissa. Espoon kaupungilla on talousarvio.

Valtuuston kokous 11.12.2017

KOKOUS alkoi kello 17.30.  Demareista olivat paikalla kaikki. Muista puolueista pois 8. Kokous alkoi purjaa toiveiden nippua.

Listalla oli Vuoden 2017 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet. Uutiset olivat hyviä.
Työttömyysaste on laskenut 8,5 %:een.  33:sta tulostavoitteesta 18 toteutuu. Mutta oli kurjaakin kerrottavaa:  Lastensuojelun tarve kasvaa. Tämä teema erityisesti sai aikaan puheryöpyn. Demareista pöntössä kävivät mm. Johanna, Leena, Maria,  Markku ja Martti.


Työllisyyspalvelut  siirrettiin  konserniesikuntaan ja konsernipalvelujen organisaatiouudistuksesta aiheutuvat sekä muut tarkistukset hallintosääntöön hyväksyttiin,

ILLAN tärkeimpiä asioita oli Espoon lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Demareista kriittistä lausuntoa kävivät  kehumassa  Johanna, Juri,  Leena, Liisa ja Markku. Ryhmä myös laati asiasta  mediatiedotteen.

Uusikummun koulu  hankesuunnitelman hyväksyttiin. Koulu rakennetaan saneerattavaan toimistorakennuskompleksiin, joka vuokrataan 20 vuodeksi. Aluksi koulu toimii Jousenkaaren koulun väistötilana. Niinikään hyväksyttiin  asemakaavamuutos Leppävaaran Palokärkeen ja Latokasken Kaskihakaan.

Illan hauskin asia oli Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Westendiin. Kuulimme, että
Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt portaiden toteuttamismahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa ja hanke on käynnistynyt jo tänä syksynä. Juoksuportaat toteutetaan niin, että ne ovat käytettävissä viimeistään keväällä 2018.

VUODEN viimeinen valtuustonkokous päättyi klo 21.44.

Budjettineuvottelut 2018

Mediatiedote. Julkaisuvapaa heti
Demareiden Sistonen ja Guzenina Espoon budjettineuvotteluista: Hyvin meni!

Iltapäivähoitotakuu kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, palvelumaksujen korotusten torppaaminen, toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja opiskelun keskeytysten vähentäminen sekä vähävaraisten lasten harrastusten tukeminen olivat Espoon demareiden budjettineuvottelujen vahvoja onnistumisia.

Espoon kolmipäiväiset budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Demareiden valtuustoryhmä kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita poliittisia ryhmiä tasapainoisen neuvottelutuloksen aikaansaamisesta.

- Demareiden neuvottelutavoitteisiin kuuluivat opiskelijaterveydenhuollon, lasten terapiapalveluiden ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen. Nykytilanne vaatii näiden palveluiden vahvistamista. Tämä tavoitteemme näkyy hienosti saavutetuissa neuvottelutuloksessa. Jos lapsiin ja nuoriin ei panosteta nyt, on lasku tulevaisuudessa kestämätön niin rahallisesti kuin inhimillisesti, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja budjettineuvottelija Markku Sistonen.

- Budjettitulos sisältää todella ilahduttavasti panostuksia lapsiin ja nuoriin. Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin saadut lisäsatsaukset tulivat suureen tarpeeseen. Opettajien työympäristö on muuttunut paikoin hyvinkin haastavaksi. On koko Espoon tulevaisuuden etu, että lasten, nuorten ja muiden erityisryhmien oppiminen turvataan. Vahva tulevaisuus rakennetaan sillä, että kaikkien kyvyt saadaan käyttöön, toteaa demareiden toinen budjettineuvottelija, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina

- Myös lisäyksemme ennaltaehkäisevään toimintaan tuovat tulevaisuudessa säästöjä. Vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseen saatiin lisää rahaa kuten myös taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen lisäämiseen. Myös liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuokra-avustukset sekä nuorisojärjestöjen avustukset mahdollistavat yhä useamman nuoren osallistumisen yhteisölliseen ja hyvinvointia lisäävään toimintaan, Sistonen kertoo.

Demareille oli neuvotteluissa kynnyskysymyksenä se, että asiakasmaksuihin ei tule korotuksia. Maan hallituksen toimet ovat jo itsessään heikentäneet kansalaisten ostovoimaa ja selviytymistä arjessa. Demarit eivät olleet myöskään valmiita vähentämään lasten iltapäivätoiminnasta tai korottamaan iltapäivätoiminnan maksuja ja halusivat vahvistaa toisen asteen ammattiin opiskelevien hyvinvointia ja opiskelujen keskeytysten vähentämistä.

- Halusimme myös vahvistaa iäkkäiden yhteisöllisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia. Espoolainen Seela-malli, jossa iäkkäille järjestetään ohjattua liikuntaa koulujen liikuntatiloissa mahdollistaa heille myös ruokailun koulun yhteydessä. Seelaa on pilotoitu hyvin tuloksin. Yksi Seelan ilahduttavista sivuvaikutuksista on ollut yksinäisyyden väheneminen. Lisämääräraha mahdollistaa Seela-toiminnan laajentamisen ja +68 ryhmien lisäämisen, kertoo Guzenina.

Kaiken kaikkiaan neuvottelujen tuloksena kaupunginjohtajan tekemään budjetin pohjaesityksen lisättiin 4,69 miljoonaa euroa.


Tiedotteen välitti valtuustoryhmän tiedottaja 

Demarien mediatiedote valinnanvapauslaista


Mediatiedote. Julkaisivapaa heti
Espoon demarien valtuustoryhmä: Espoon sote- lausunto on kriittinen, ja hyvä niin 

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään Espoon kaupungin lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Lausunto on hyvin kriittinen.
Espoon demarit ovat siihen tyytyväisiä mm. seuraavista syistä.

Espoo on erityisen huolissaan asukas- ja asiakaslähtöisyyden unohtumisesta, sillä muutosta valmistelevat maakunnat ovat varsin kaukana tästä.  Ei ole kenenkään etu, jos Uudenmaan kokoisen alueen palvelut sysätään hallinnolliseen ja taloudelliseen kaaokseen. Jos nykyistä, toimivaa ja jatkuvasti kehittyvää palvelua ryhdytään sote-uudistuksen nimissä jakamaan uusiin organisaatiolaatikoihin, vie vuosia,ennen kuin asukkaiden palvelut palautuvat edes nykyiselle tasolle. Asukkaat jäävät taka-alalle, kun fokus pyrkii kerta toisensa jälkeen siirtymään hallintohimmeleihin ja massiivisiin organisaatiojärjestelyihin. Erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestelmä saattaa osoittautua huomattavan monimutkaiseksi.

Lausunnossa Espoo pohtii, onko koko uudistus tarpeen Espoon kaltaisille suurille kaupungeille. Leppävaarassa, joka on  on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta, oli vuodenvaihteessa 2016/2017 67 800 asukasta– siis enemmän kuin pienimmässä maakunnassa. Suomen suurin sote-uudistus on itse asiassa jo tehty ilman hallintohimmeleitä Espoossa. Keväällä 2017 avattu uusi Espoon sairaala on hyvien yhteistyökumppaneiden ja innovatiivisten toimintamallien summa.

Kansainvälisten selvitysten mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat Suomessa hyvin ja kustannustaso on kohtuullinen.  Sote-organisaatioita on suurissa kaupungeissa viime vuosina kehitetty siten, että toiminta on kustannustehokasta ja laadukasta ja kestää myös kansainvälisen vertailun.

Kertarysäyksellä  toteutettu sote-revoluutio ei tee palveluista yhdenvertaisia, pienennä terveyseroja eikä hillitse kustannuksia. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää epärealistisena sitä, että kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemistä peräti 3 miljardilla eurolla. Hallituksen esityksen mukainen sote- ja maakuntamuutos aiheuttaa valtavat ICT-muutokset, joiden toteuttamisesta koituu lisäkustannuksia..


Markku Sistonen
046- 877 3884
Valtuustoryhmän pj.

Politiikan vuosi 2017Demarien valtuustoryhmä 2013-2017

VANHAN  valtuuston toimikautta oli pidennetty puolella vuodella.

Tässä  kuva vuosina 2013-2017 toimineesta  valtuustoryhmästä ensimmäisessä valtuuston-kokouksessa tammikuussa 2013.

         Takarivissä vasemmalta oikealle: Leena Luhtanen, Maria Jungner, Veikko Simpanen ja  vuonna 2014 kuollut varavaltuutettu Martti Tieaho.

         Eturivissä vasemmalta oikealle: Varavaltuutettu Liisa KivekäsAli Abdirahman, Johanna Värmälä, Markku Sistonen, keväällä 2017 kuollut varavaltuutettu Harriet Klar- (Kristola) ja Martti Hellström.

KUVASTA puuttuu kaksi varsinaista valtuutettua: Maria Guzenina  ja Tarja Tallqvist

ALKUVUODEN  2017  ryhmän puheenjohtajana toimi Martti Hellström. Varapuheenjohtajia olivat Markku Sistonen ja Jasminiitta Lumme.


Politiikan tammikuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

Donald Trump aloitti Yhdysvaltain presidenttinä 20.1.2017.

Kotimaan uutisia 

Sää oli lauhaa

Perustulokokeilu alkoi Suomessa. Työttömyys väheni tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 342 900 työtöntä työnhakijaa.

Ministeri Bernerin liikennekaari "ammuttiin" alas.

Mitä kuuluu Espooseen?

Espoossa kohua lumensulatuskoneista. Espoo sai rakkauden puutarhan (vihr).

Otaniemen vastaanottakeskus päätettiin lakkauttaa.

Haukilahden koulu  lisättiin sisäilmaongemista kärsivien listalle.

Politiikan helmikuu

Mitä maailmalla?

Entä Suomessa?

21.2  alkoivat Lahdessa hiihdon MM-kilpailut seitsemännen kerran.

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 332 200 työtöntä työnhakijaa.

Kela purki jättiruuhkia.

SDP valitsi Antti Rinteen uudelleen puheenjohtajaksi.

Espoon kuulumisia

Helmikuun sää oli leuto.

Espoossa lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi. Ahmatiimi auttaa lapsia  Espoon keskuksessa.
Jengiytyminen Sellon väkivallan taustalla. Tyttöjen rooli on koventunut. Espoon asemalla häiriöitä.

Espoolaisten määrä kasvoi 5000:lla. Metron palo-ovissa ilmeni ongelmia. Espoon koululaiset loistivat Pisa-tuloksissa. Maahanmuuttajat perustavat rohkeasti yrityksiä. Pättös: Pohjois-Tapiolan lukio Otaniemeen. Espoo lupaa palkata satoja nuoria kesätöihin. Hammashoidon ajanvaraus ruuhkautui. Espoon uusi sairaala valmiina VIP-asiakkaille. Koululaisilla oli talviloma.

Politiikassa tapahtuu

Seppo Huhdan rasistiset kommentit kuohuttivat. Kokouspalkkioista riideltiin.Valtuusto ruoti turvallisuusohjelmaa. Länsiväylässä näkyi ensimmäisiä vaalimainoksia.

Espoon valtuustoryhmän jäsen Markku Sistonen teki määrä-raha-aloitteen: Toteutuessaan se takaisi, että vuonna 2018 kaikille vanhuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville myönnettäisiin palveluseteli tai ruokaseteli hakemuksesta.
-  Näin voisimme subventoida valtuuston enemmistön päättämää ateriahintojen nousua ja mahdollisttaisiin terveellisen aterioinnin jatkuminen sekä lisääntyminen, Sistonen perustelee. Aloite tukee merkittävästi Espoon strategiaa vähentää vanhusten laitoshoitoa.

ESPOON  sosialidemokraatit  hiovat kuntavaaliehdokaslistaa. Tavoitteena oli  saada 112 nimeä helmikuun loppuun mennessä. Ehdokkaiden tausta ja ammattirakenne oli  monipuolinen, aakkosjärjestyksessä asiakkuuspäälliköstä aina ympäristökemistiin.

Tiistaina  28.2.  julkistettiin Demarien vaaliohjelma Sellosalin lämpiössä.

" Espoon demarit starttaa kohti vaalivoittoa!Tapahtuma on avoin ehdokkaille ja kaikille espoolaisille. Tule kuulemaan Espoon demareiden vaalitavoitteita, tapaamaan ehdokkaita ja nauttimaan hyvästä tunnelmasta. Kahvitarjoilu. Illan ohjelmassa on puheita, stand up-komiikkaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa! TiIaisuuden järjestäää Espoon sosialidemokraattien kunnallisjärjestö."


Espoon demarien vaaliohjelma 2017-2021

SOSIALIDEMOKRAATTIEN KUNTAVAALITAVOITTEET ESPOOSSA 2017-2021

YHDENVERTAINEN ESPOO

Meidän Espoomme on kasvava ja monikulttuurinen kaupunki, jossa kaikenikäisillä asukkailla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, toimivat palvelut ja tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään. Meidän Espoossamme päätöksenteko on avointa ja demokraattista.

ILMAINEN VARHAISKASVATUS ESPOOLAISLAPSILLE

Tuemme lapsiperheiden elämää laadukkailla kaupungin palveluilla päivähoidosta kulttuuriin. Emme kasvata päiväkotien ryhmäkokoja, vaan tarjoamme ilmaisen varhaiskasvatuksen espoolaislapsille. Säilytämme lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon. Tarjoamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastukseen. Meidän Espoomme kulkee lapsiperheiden rinnalla.

PARASTA OPETUSTA LÄHIKOULUSSA

Takaamme, että jokaiselle espoolaislapselle tarjotaan maailman parasta opetusta sisäilmaltaan laadukkaassa lähikoulussa. Lasten terveydellä ei leikitä: korjaamme ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit.

TAATAAN SENIOREILLE ARVOKAS VANHUUS

Teemme Espoosta esteettömän kaikille – niin vanhuksille kuin vammaisillekin. Pidämme niiden puolta, joiden omat voimat eivät riitä. Lisäämme kotihoidon resursseja, jotta apua tarvitsevat saavat Suomen parasta kotihoitoa. Tuemme omaishoitajien jaksamista työssään. Panostamme ikääntyvien aktiivisuuden ja elämänilon ylläpitoon liikunta- ja kulttuuripalveluilla. Jos sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi, jatkamme espoolaisten terveysasemien puolustamista. Tavoitteemme on tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä.

VASTUULLISTA JA AVOINTA TALOUDENHOITOA ESPOOSEEN

Pidämme kaupungin talouden tasapainossa. Emme leikkaa palveluista tai investoinneista, vaan tarpeen vaatiessa nostamme kunnallisveroprosenttia ja käytämme nykyistä enemmän kaupungin rahastojen tuottoja. Emme yhtiöitä kaupungin palveluita. Käytämme verotulot Espoon omiin palveluihin, emme veroparatiisiyhtiöiden voittoihin.

RANTARAITTI VALMIIKSI

Merenranta kuuluu kaikille, joten rakennamme rantaraitin valmiiksi. Huolehdimme kaavoituksella, että kasvavassa Espoossa säilyy riittävästi virkistysalueita ja puistoja. Nostamme lähiöt uuteen nousuun täydennysrakentamisella, lähiöohjelmalla ja tukemalla asukaslähtöistä kehittämistä.

TYÖTÄ ESPOOLAISILLE

Panostamme työttömyyden vähentämiseen. Lisäämme määrärahoja työllistämiseen, nostamme nuorille tarjottavien kesäsetelien määrää ja räätälöimme uusia palveluja työttömille yhdessä valtion ja oppilaitosten kanssa.

ESPOOSTA SUOMEN YRITYSMYÖNTEISIN KAUPUNKI

Pilkomme kaupungin hankinnat niin, että myös pienet espoolaiset yritykset voivat osallistua niihin. Lisäämme yhteistyötä yritysten kanssa ja takaamme kaavoituksen sujuvuuden.

SAMALLA MATKALIPULLA KOKO ESPOOSSA

Rakennamme kaupunkiradan Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupungin lisärahoituksella pidämme matkalippujen hinnat kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä. Ajamme sitä, että uudessa kaarimallissa Espoon kaikki viisi keskusta ovat AB-vyöhykkeellä. Pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi lisäämme kevyenliikenteen verkostoa ja pyöräpysäköintipaikkoja asemille.

TUHANSIA UUSIA ASUNTOJA

Rakennamme uusia asuinalueita Keraan ja Suomenojalle ja tiivistämme vanhoja alueita. Nopeutamme kaavoitusta ja ostamme kaupungille uutta tonttimaata tulevaisuutta varten. Kaupungin vuokrataloyhtiölle luovutamme tontteja nopeammin uusien vuokra-asuntojen rakentamista varten.

KAUPUNGIN TILAT ESPOOLAISILLE

Edistämme espoolaisten aktiivisuutta tukemalla yhdistyksiä taloudellisesti ja helpottamalla kaupungin tilojen laajempaa käyttöä. Tuemme ihmisten ideoita ja luovuutta luomalla mahdollisuuksia kokoontua ja järjestää toimintaa.

Politiikan maaliskuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta?

Lontoossa tehtiin Terrori-isku rekalla.

Mitä Suomessa tapahtui?

1. 3. Samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli lailliseksi Suomessa. Kaupat saivat olla auki 24 t.

Entä Espoossa?

Maaliskuunkin sää oli leuto. Asuntojen hinnat pomppasivat. Espoon sairaalan käyttöönotto siirtyi maaliskuulle. Sairaalan hinta kohosi  175 miljoonaan euroon. Tapiolan uimahallin remontti venyy. Huomautus lastensuojelun hitaudesta. 2000 espoolaista odotti Kelan päätöksiä.

Leppävaara ja Espoon keskus olivat rikoslistojen kärjessä. Kuninkaankallion asunnottomien asumisyksikössä kiristettiin asukasvalintoja. Niittykumpuun saatiin  myyjätön kauppa. Espoon IT-kupru: 1300 konetta kateissa. Kauppakeskus Ainoa avasi ovensa. Saudi-Arabia lähettää opettajia Espooseen. Länsimetron viivstysselvitys myöhästyi. Kulttuurikeskukselle toimenpidekielto ELY:ltä. Rotat ongelmana ongelmana,

Leppävaaran Elä ja asu-palvelutalo avasi ovensa.

Politiikassa tapahtuu

Valtuustossa käytiin tuntien ajan keskustelua rasisimista. Byman ei päässytkään ehdokkaaksi. Ehdokkaat saivat numerot ja täyttivät vaalikoneita.  Espoon Ruusu ilmestyi Länsiväylän välissä.

Espoon Ruusu 25.-26.3.2017
Jarkko Rahkosen vaalilehtinen
Politiikan huhtikuu

Uutisia maailmalta

Pietarin metrossa pommi-isku. Tukholmassa terorri-isku: Kuorma-auto ajoi ihmisten päälle.

Mitä kuuluu Suomeen?

9. 4. pidettiin kuntavaalit Suomessa. Vihreät oli suurin voittaja.  Elannon vaalit olivat huhtikuussa.

Itsenäisyyden juhlarahassa ollut mestauskuva herätti kohun ja juhlaraha vedettiin pois.
"Kun kuulin ensimmäiset huhut hallituksen aikeista yhtiöittää myös Suomen neuvolapalvelut, sanoin, että ei edes perusporvarihallitus sellaista järjettömyyttä yrittäisi. Olin väärässä. "– Maria Guzenina
Entä Espooseen?

Länsimetrokämmejä selvittelyn kerrottiin myöhästyvän. Metron urakkakiistassa  annettiintuomio.
Espoon keskukseen kehittämisryhmä palkittiin. Aurorakodin mielenterveyskuntoutujien koti päätettiin sittenkin lakkauttaa. Iso Omena juhli avajaisiaan. Olli Isotaloa syytettiin entisen naisystävänsä suosimisesta virantäytössä.

Koulutila-asiat eivät kuulostaneet hyvältä.  Vaikka Espoo rakentaa ja korjaa ennätystahtia, korjausseurannassa oli  22 koulua ja 17 päiväkotia. Kahdeksan koulua on sisäilmaväistöissä. (8 % oppilaista). Uutena ideana esiteltiin mm. tyyppikoulut. Ensimmäiset rakennetaan Karhusuolle ja Niipperiin. Niissä muuntojoustavuus tärkeää. Myös  palkittu "koulu palveluna"-hanke, jatkuu. Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Aaltoon, ja näin saadaan tilaa Aarnivalkean oppilaille..Karamazin  koulussakin oireiltiin.

Politiikassa tapahtuu

Vaalityö jatkui viimeiseen saakka.  Varavaltuutettu Jarkko Rahkonen julkaisi Länsiväylän välissä oman vaaliehtisensä. Vihreät olivat Espoossakin selvä vaalivoittaja (+ 4 paikkaa).  Kokoomus menetti kolme paikkaa.  Kolmasosa valtuustosta vaihtui.

Demarit  saivat yhteensä 15 691 ääntä  eli  12,5 % äänistä.  Tappiota tuli äänissä 1 %, mutta paikkaluku säilyi ennallaan kymmenenä

Espoon demarit lähtivät kuntavaaleihin täydella listalla, 112 ehdokkaan voimalla. Meillä oli  hyvä ja monipuolinen ehdokasasettelu.  Neljä  kovan tason valtuutettua ei ollut enää ehdokkaana: Maria Jungner, Jasminiitta Lumme, Veikko Simpanen ja Tarja Tallqvist. Vaalityötä tehtiin hyvällä mielellä ja hienolla yhteistyöllä. Kuten Maria Guzenina kirjoitti:
-  On ollut ilo seurata hyvää ja rehtiä kampanjointia, jossa olemme näyttäneet vahvuutemme joukkona, joka toimii yhdessä ihmisten puolesta.  

Olimme aktivisesti turuilla ja toreilla satoi tai paistoi.  Julkaisimme näyttävän Espoon Ruusun,  ja  vielä aivan vaalien alla toimitti  Jarkko Rahkonen Länsiväylään oman demarien vaalilehtisen. Flyereitä jaettiin ja kahva, ruusuja ja makkaraa jaettiin.  Ehdokkaat julkaisivat ahkerasti mainoksia paikallislehdissä.Demarien uudessakin valtuustoryhmässä on 10 jäsentä ja 10 varajäsentä. Ryhmämme uusiutui ja nuortui. Meillä on neljä uutta valtuutettua. Heistä viisi on naisia  ja viisi miehiä.  Varavaltuutettujen ryhmä koki vielä rajumman uusiutumisen. Kaksi heistä nousi varsinaisiksi valtuutetuiksi. Viisi  listalla ollutta putosi. Vanhoista varavaltutettuista  jatkopestin sai  vain kaksi:  Hannele Kerola  ja Antti Aarnio.

UUSIEN vaikuttajien perehdytys  alkoi.  Huomattava osa heistä osallistui "työharjoittelijoina" ryhmämme kokoukseen huhtikuussa.

Valtuustonkokouksessa demarit nostivat esiin kysymyksen työntekijöiden oikeudesta  päästä  mukaan yhtiöiden johtokuntiin.  Vasemmiston Kari Uotila teki asiasta muutosesitykset, Hellström (sd) kannatti, ja nyt ohjeisiin kirjattiin, että työntekijöitä voidaan nimittää johtokuntiin. Vain kokoomus ja kepu panivat vastaan.


Demarien uusi valtuustoryhmä 2017-2021

ESPOON demarien uudessakin valtuustoryhmässä on 10 jäsentä ja 10 varajäsentä.  Tässä lyhyesti heidän esittelynsä äänimääräjärjestyksessä:

Valtuutetut. Viisi naista ja viisi miestä. Neljä uutta.

Maria Guzenina, kansanedustaja,  3854 ääntä
Johanna Värmälä, aluetoimitsija, 945 ääntä
Markku Sistonen, liikuntapalvelupäällikkö, 727 ääntä
Leena Luhtanen, opetusneuvos, tohtori (hc), 675 ääntä
Ali Abdirahman, kirjastovirkailija,  575 ääntä
Liisa Kivekäs, sairaanhoitaja-kätilö, 542 ääntä (uusi)
Martti Hellström, KT, opetusneuvos, 388 ääntä
Juri Aaltonen, puheenjohtaja, 282 ääntä  (uusi) ja
Habiba Ali, asioimistulkki, 277 ääntä  (uusi)
Aulikki Pentikäinen, johtava talous- ja velkaneuvoja, 272 ääntä (uusi)

Varavaltuuteutut niinikään ääni- eli kutsujärjestyksessä. Kuusi naista ja neljä miestä. Kahdeksan uutta.

Hannele Kerola, Varatuomari, lainsäädäntöneuvos, 264 ääntä
Nina Heinikoski, kätilö, 237 ääntä  (uusi)
Olli Lehtonen, valtiotieteen maisteri, 233 ääntä  (uusi)
Heini Saikkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, 230 ääntä (uusi)
Mika-Erik Walls, lehtori, oppimistutkija (KL, FM), 214 ääntä  (uusi)
Heidi Luukkanen, koulunkäyntiavustaja, 208 ääntä (uusi)
Antti Aarnio, elinkeinoasioiden päällikkö, 204 ääntä 
Abdi-Rashid Mohamud (uusi), nuoriso-ohjaaja, 180 ääntä
Minna Aitola (uusi), kokki, opiskelija, 180 ääntä
Iiris Mikkilä, toiminnanjohtjaja, 163 ääntä  (uusi)

VANHAN  valtuustoryhmän jäsenistä  valittiin uudelleen kaikki ehdolla olleet varsinaiset valtuutetut.  Ehdokkainen eivät enää olleet Maria Jungner, Jasminiitta Lumme , Veikko Simpanen ja Tarja Tallqvist.

Varavaltuutetuista ehdolla olivat Liisa Kivekäs, Harriet Klar-Kristola, Hannele Kerola, Antti Aarnio,  Jarkko Rahkonen, Jaakko Mauriala, Kaisa Rastimo, Helena Haapsaari, Hanne Hovi ja  Aulikki Pentikäinen. Heistä valtuutetuksi nousi kaksi: Liisa Kivekäs ja  Aulikki Pentikäinen. Jaakko Mauriala ei ollut enää ehdokkaana. 

Varavaltuutetuina jatkoivat:  Hannele Kerola  ja Antti Aarnio. Valitsematta jäivät  Harriet Klar-Kristola,  Jarkko Rahkonen,  Kaisa Rastimo Helena Haapsaari ja Hanne Hovi. 

KAIKKI demariluottamustehtävien hoitajat löytyvät linkistä: http://www.espoondemarit.fi/wordpress/vaikutamme-espoossa/luottamustoimet-2017-2021/Espoon demarien uusi valtuustoryhmä on järjestäytynyt  5.6.2017. 

Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Markku Sistosen, 1 vpj:ksi Liisa Kivekkään ja 2. vpj:ksi Martti Hellströmin. Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä. Demarit haluavat rakentaa seuraavien neljän vuoden aikana  Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa  taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee  lisää kohtuuhintaisia asuntoja.  Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme  maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme  lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja  omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä  on pidettävä tasa-arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa  taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista.  Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Politiikan toukokuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

5.–21. toukokuuta – Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2017. Loppuottelussa Ruotsi voitti Kanadan 2–1.

Ranskan presidentinvaalien toisen kierroksen voitti Emmanuel Macron. Manchesterissä tehtiin terrori-isku

Kotimaan uutisia

Vappua juhlittiin.

Suomen tasavallan yhdeksäs presidentti Mauno Koivisto kuoli 93-vuotiaana.

Yle-kohu johti  päätoimittaja Jääskeläisen eroon.

Mitä kuuluu Espooseen?

Työttömyys kääntyi Espoossa laskuun.

Länsimetron korvaukset sekava soppa. Metropomo ei luvannut korvauksia yrittäjille. Myös Länsimetron jatkon kerrottiin myöhästyvän.  Metrojohto sai vastuuvapauden.

Espoo järjesti 100-vuotiailleen  juhlat. Leppävaaran maauimala aukesi. Espoon teatteria suunniteltiin hilattavan urheilukentän laitaan. Laguuni toi säpinää Keilaniemeen. Suomen suurin Hoplop avattiin Suomenojalla.

Peruskoululaisten määrän odotettiin  kasvavan syksyllä 850:llä. Ekaluokkalaisia olisi  taas ennätysmäärä. Haukilahden koulu lähtee väistöön Kiloon ja Aarnivalkean koulu Tapiolaan. Sisäilmaoireita päätettiin kartoittaa.

Demarien Habiba Ali syytti kirjastoa rasistisesta suhtautumisesta.

Kuntapolitiikkaa

10 miljoonaa päätettiin käyttää tänä vuonna koulujen korjauksiin.


Politiikan kesäkuu

Demarin uusi valtuustoryhmä ensimmäisessä kokouksessaan. Alin sijasta
kuvassa varajäsen Nina Heinikoski (kolmas vasemmalta). 
Uutisia maailmalta

Terrori-isku Lontoossa: 9 kuollut, 48 loukkaantunut. Auto ajoi väkijoukkoon London Bridge -sillalla.

Britannian ja EU:n neuvottelijat istuivat  viimein samaan pöytään, vuosi Brexit-äänestyksen jälkeen.

Kotimaan uutisia

Persut hajosivat. Hallituskriisi oli lähellä.

Mitä kuuluu Espooseen?

Kesäkuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 14 268 ja työttömyysaste oli 10,2 % eli prosenttiyksikön alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Nuorisotyöttömiä oli 1606 eli 127 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 5 298 eli 17 % vuodentakaista vähemmän. Ulkomaan kansalaisia oli työttömänä 3 283.

Espoo luopui Matinkylän terveysasemasta. Kaupunginhallitus päätti, että Espoon teatterin tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskukseen. Kurt Byman vapautui murtoepäilystä. Kohu-uutinen: Espoo aikoo vuokraa Otaniemestä tilat suurkoululle.

Pitkäaikainen demarivaikuttaja Harriet Klar-Kristola siunattiin haudanlepoon.

Enta valtuustoon?

Myös Espoon persut jakautuivat.

Uutta valtuustoa perehdytettiin kesäkuussa Korpilammella,
KEVÄÄLLÄ valitun uuden valtuuston ensimmäinen kokous oli 12.6.2017. Valtuustoon tuli 27 uutta kasvoa.

Valtuusto kunnioitti keväällä menetyneen Harriet Klar- Kristolan muistoa.

Kokouksen  tärkein tehtävä oli jakaa luottamustehtäväpaikat.  Kaupunginhallituksen demaripaikoille nimitettiin Maria Guzenina ja hänen työparikseen Juri Aaltonen. Maria valittiin myös Konsernijaoston puheenjohtajaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa valittiin ryhmästämme varajäsen Olli Lehtonen  ja
Johanna Värmälä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista ovat varajäsen Mika-Erik Walls  ja Martti Hellström. Varhaiskasvatusjaostossa on varajäsen Iiris Mikkilä. Kulttuurilautakunnassa edustajamme on  varajäsen Abdi-Rashid Mohamud. Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat  varajäsenet  Heidi Luukkanen  ja Heini Saikkonen. Heidi  on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demariryhmästä on Liisa Kivekäs. Teknisessä lautakunnassa on Aulikki Pentikäinen. Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.  Habiba Ali on osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin varajäsen Nina Heinikoski.

Asialistalle  kuului myös vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessaan tekemien eräiden päätösten "purkaminen". Korrektilla kielellä: "Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta". Valtuusto kumosi demarien tekemät demokratiaa lisänneet muutokset.

Politiikan kesälomalla heinäkuussa

Uutisia ulkomailta

Kotimaan uutisia

Heinäkuu oli maan etelä- ja keskiosissa kolein pa­riin­kym­me­neen vuoteen. Mutta mahtui siihen muutama aurinoinenkin päivä.

Suomi oli kesälomilla. Helsinkiin toi  actionia perinteinen Hesa-Cup. Turussa oli perinteinen Ruis-Rock.

Kirjepostia ei enää jaettu  tiistaisin 25.7. alkaen.

Venäjän presidentti Putin vieraili Savonlinnassa tarkkojen turvatoimien  suojaamana.

Mitä kuuluu Espooseen?

Olarin koulu sai kultaa kansainvälisessä robotti-kisassa. Espoo Unitedin talousahdinko jatkui.

Politiikassa tapahtuu

Valtuustolla,  kaupunginhallituksella ja lautakunnilla oli kesäloma.

Politiikan elokuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

Yhdysvaltain Charlottesvillessä äärioikeistolainen mielenosoittaja ajoi autolla vastamielenosoittajien joukkoon.  Terrori-isku Espanjan Barcelonassa.

Kotimaan uutisia

Terrori saapui Suomeen. Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui puukotuksissa Turussa.

Paikallisesti laadittavat varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin  käyttöön 1.8.2017 alkaen. Niissä on muutoksia mm. uskontokasvatuksen suhteen. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetiin käyttön myös yläkoulujen 7-luokilla.

Työuraeläkkeitä alettiin maksaa.

Vihreiden puheenjohtajan suhdekohu puhututti.

Jokaiselle lapselle piti tehdä pedagoginen varhaiskasvatussuunnitelma.

Mitä kuuluu Espooseen? 

Sää oli koleaa. Espoossakin koettiin myrsky.

Työttömien määrä väheni. Espoo lupasi  lyhentää terveyskeskusjonoja. Samaria selätti jonot.  Lasten huostaanottojen määrän uutusoitiin kasvaneen. Eniten lastensuojeluilmoituksia tehdään teineistä. Rottaongelma kiusasi Suupellossa.

Hyviä uutisia metrosta: Tavoitteena alkaa liikennöinti syyskuussa.

Koulut alkoivat; Lähes 4000 koululaista väistötiloissa. Kouluissa otettiin käyttöön viikottain kasvisruokapäivä. Niipperi aloitti uudessa rakennuksessa. Pohjois-Tapiolan lukio Aalto-yliopistolla. Koulukyydit takkulevat. Erityisoppilas jätettiin yksin ovelle.
"Koulukuljetukset käynnistyneet luokattoman huonosti" – Espoon demarit vaativat kaupungilta välittömiä toimia."
" Taksikuljetusten laatu ja turvallisuus on ykkösasia; varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten lasten kohdalla. Siitä ei saa säästää missään olosuhteissa laadun kustannuksella, hän huomauttaa."  – Mika Erik Wall

Espoo päivää juhlittiin 25.-27.8. . Espooseen asennettiin yli tuhat kieltoliikennemerkkiä. Dipolin remontti valmistui. Espoossa vieraskielisten osuus oli jo 15 %. Entressen kirjasto sai tasa-arvotyöstä palkinnon.

Politiikassa tapahtuu

Soinilaiset perustivat  myös Espoossa oman valtuustoryhmän. Kalajärven kallioista väännettiin. Espoo ulkoisti  korjaamopalveluitaan. Valtuustossa hiljainen hetki Turun uhrien muistoksi. Kaupunginhallitus pohti veroprosenttia. Nuorisovaltuuston päätöksille toivottiin  enemmän painoarvoa. Kapinointia HSL:n vyöhykerajoja vastaan.

Politiikan syyskuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

Ainakin 225 ihmistä kuoli voimakkaassa maanjäristyksessä Meksikossa.

Ydinsodan vaara lisääntyy, kun Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat haukkuvat toisiaan rakettimieheksi ja höppänäksi.

Kotimaan uutisia

Jyväskylässä kokoontunut SDP:n puoluevaltuusto valitsi kansanedustaja Tuula Haataisen puolueen presidentti-ehdokkaaksi.

Mitä kuuluu Espooseen?

Länsimetro viivästyi jälleen;  viivästymisestä aiheutuu 500 000 €:n kulut kuukaudessa. Suomenojan laittomia venesiirtoja puitiin. Bussiruuhkan pelättiin tukevan MatinkyläänMetron myötä.

Kiistellylle teatteritontille aiotaan rakentaa satoja asuntoja.  Jättimuraaleja valmistuu talojen seiniin.

Kansainvälinen koulu on jäämässä pieneksi. Otaniemen "koulutehdas" raivostutti vanhempia. Koulukyytivirheistä tehtiin rikosilmoitus. Maksutonta varhaiskasvatusta luvattiin  kokeilla. Kouluremontit uhkasi vat siirtyä- vuokratilat kiinnostavat kaupunkia. Kehä I:n parannustyöt alkavat 2018 alusta.

Politiikassa tapahtuu

Homekoulujen korjauksiin luvatiinn käyttää miljardi 10 vuodessa. Espoo- tarina hyväksyttiin.

7  Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen
Kokouksiksi katsotaan myös kaupunginhallituksen ja sen jaostojen iltakoulut ja seminaarit.
Muutos tulee voimaan taannehtivasti 1.6.2017 alkaen.  Jätettiinn pöydälle.

Espoon kaupunginvaltuusto päivitti syyskuun kokouksessan Espoo- tarinan kunnianhimoiseksi.
Valtuusto hyväksyi Vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman kehykset. Demarit ja vihreät ehdottivat veroprosentin vastuullista nostamusta. Veroprosentti jäi ennalleen 18:een.

Ovala torjui omassa kokouksessan koulusäästöt.

Politiikan lokakuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

Ainakin 58 ihmistä kuoli ja yli 500 loukkaantui ampumavälikohtauksessa Las Vegasissa. Rekkaan lastattu pommi tappoi ainakin 320 Mogadishussa Somaliassa. Espanjan Katalonian maakunnan parlamentti julisti itsenäisyyden.

Kotimaan uutisia

Neljä ihmistä kuoli ja viisi loukkaantui henkilöjunan ja puolustusvoimien maastokuorma-auton törmäyksessä.  Linnanmäen Vekkula suljettiin. Kirja ideologisesta työttömyydestä herätti kohua ja suuttumusta.

Suurelokuva "Tuntematon sotilas" sai ensi-iltansa.

Mitä kuuluu Espooseen?

Lokakuussa satoi vettä ja lunta. Espoo-joki tulvi.
Metron koeajo onnistui ensimmäisen kerran.

Lasten pahoinpitelyilmoitukset olivat kasvussa. Jorvin synnytystoiminta siirtyy vuoden alusta Espoon sairaalaan. Aktia-pankin konttori sulkemista vastustettiin.

Oittaan kartanon yrittäjä vaihtuu. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Keilaniemen jättitorneista.

Viherlaakson koulun remontti viivästyy. Kouluilla oli viikon syysloma. Jättikoululla "perusteeton" vuokra-aika kohahdutti.  Nuorisovaltuustovaaleissa  nähtiin ehdokaskato. Huutava pula Suomeen yksin tulleiden nuorten tukiperheistä.

Politiikassa tapahtuu

Lokakuun  valtuusto kunnioitti pitkäaikaisen demarivaltuutetun, Espoon kunnallispolitiikan ”grand old manin” Karl Koivusen  poismenoa hiljaisella hetkellä.

Valtuusto lisäsi iltakoulut jne. palkkioiden piiriin. Metroraportin mukaan urakka kompastui huonoon suunnitteluun. Espoo haluaa kuulla lakiasiantuntijoita asiassa. Englantia halutaan kolmanneksi asiointikieleksi. Kaupunkisuunnitteluautakunta hyväksyi kaavamuutoksen, joka koski Raidejokeria.

Politiikan marraskuu

Kuvakaappaus Länsiväylä-lehden sivuilta.
Uutisia maailmalta

Sutherland Springsin kirkkoammuskelussa Texasissa kuoli 26 ja loukkaantui 20 ihmistä.  Kansainvälinen naisten ahdistelun vastainen kampanja #meetoo levisi Suomeenkin.

Pohjois-Korean vastaisia pakotteita kiristettiin.

Kotimaan uutisia

Sdp:n kannatus lähestyi kokoomuksen suosiota – keskusta ja vihreät loivassa alamäessä. Sininen tulevaisuus ei ole saanut kannatustaan kasvamaan.

Mitä kuuluu Espooseen?

Espoolaisia oli nyt  277 400. Espoon Asunnot ilmoitti rakentavansa ensi vuonna  400 vuokra-asuntoa.
Espoonlahden PikkuLaiva-ostoskeskus avattiin.

Upeita metro-uutisia: 18.11. Länsimetron ensimmäinen rakennusvaihe Ruoholahdesta Matinkylään avattiin matkustajaliikenteeseen. Metrofanit jonottivat aamulähtöön. Espoon varautuu Tallinna-tunneliin.

Espoon mitta täyttyi koulukyytiasioissa. Kaupunki tekikin päätöksen siirtää neljän koulun piiriin kuuluvat koulukuljetukset toisille yrityksille kevätlukukauden alusta alkaen. Ongelmat olivat jatkuneet pitkin syksyä eikä yrittäjä saanut ratkaistua niitä Espoota tyydyttävällä tavalla. Erityisansio tilanteen korjaamisesta kuuluu valtuustoryhmämme jäsenelle  Mika-Erik Wallsille, joka nosti sitkeästi ja rohkeasti  ongelmat esiin.

Politiikassa tapahtuu

Kaupunginjohtaja julkisti oman budjettiesityksensä.

Marraskuun  valtuustossa Espoon kaupunki ei nähnyt  estettä sille, että Rysäkarin saari liitetään Espoon kaupunkiin. Leena Luhtasen (sd) kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi  (14.11.-16) lähetettyyn valtuustokysymykseen Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta saatiin huono vastaus.

Demarien valtuustoryhmä  ja kunnallisjärjestö  pitivät yhteisen budjettiseminaari lauantaina  11.11. Työväen Akatemian tiloissa Kauniaisissa. Paikalla olivat päässeet lähes kaikki valtuutetut, ja ilahduttavasti myös muita lautakunnissa vaikuttavia aktiiveja. Seminaarin asiantuntijavieraana oli sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä .

DEMARIT lähtivät  ajamaan koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämistä:
- Huomion kohteena on oltava kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Esimerkiksi kakkosluokkalaisten iltapäivätoimintaa pitää lisätä, ei vähentää. Ja erityisoppilaiden jakotunnit pitää palauttaa.” Erityisesti ammattiin opiskeleville tarvitaan lisää oppilashuoltohenkilöstä. Joka kolmas ammattiin opiskeleva nuori keskeyttää opinnot. Lukioissa keskeytysprosentti on neljä”, siteerattiin Heasrissa   Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistosta.

Budjettineuvottelujen tulos: 

Budjettineuvotteluissa löydettiin sopu. Vain persut jäivät ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti  kaupunginjohtajan  budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa.Investointeihin lisättiin 0,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui. Lisärahaa saatii  lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin, opiskelijaterveydenhuoltoon sekä aikuissosiaali- ja perhetyöhön.
Demarit halusivat vahvistaa opiskelijaterveydenhuoltoa, lasten terapiapalveluita ja nuorten mielenterveyspalveluita.

Sivistystoimi

Sivistystoimeen saatiin merkittävästi lisää rahaa. Koulupuolelle on luvassa hyvää:  kielenopetuksen aloitusta varhennetaan alakouluissa. Myös yläkoulun B2-kieleen tulee lisätunti. Iltapäivätoiminta mahdollistetaan jatkossakin sitä haluaville toisluokkalaisille, ja maksut pidetään nykytasolla. Lisää rahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin sekä ruotsinkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Myös Mattlidens Gymnasiumin lisäoppilaspaikkoihin lisätään rahaa.  Ruotsinkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä Mattlidens Gymnasiumin lisäoppilaspaikkoihin lisätään rahaa.  Lisärahaa käytetään myös mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksiin ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiimn  lisää rahaa.

Tekninen toimiala

Länsiväylän pyöräilyn laatureitin suunnittelu käynnistetään  vuonna 2018. Espoon teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan 0,5 milj. euroa.

Investoinnit

Investointeihin lisättiin neuvotteluissa 0,5 miljoonaa.  Investointiohjelmaa valmistellaan kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018.  Tuolloin käsitellään myös matinkyläläisille tärkeätä Meri-Matin lukiota.

Talousarvioehdotus sisältää lähes miljardi euroa koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Pöytäkirjamerkinnät

Neuvotteluissa kirjattiin ylös 20 ns. pöytäkirjamerkintää. Näistä useat ovat demareille tärkeitä:
- Seurataan vanhusten pitkäaikaispaikkojen määrän riittävyyttä
- Varhaiskasvatuksen poikkeustapausten sijaisjärjestelyihin kiinnitetään huomioita.
- Päätös Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuritilasta tehdään kevään 2018 aikana.
- Hankintojen strategiset linjaukset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2017 aikana. Espoossa edistetään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja.
- Espoon sairaalan toimivuutta ja henkilöstön työhyvinvointia seurataan
- Kouluissa työhyvinvointiin liittyvät täydennyskoulutukset koskevat opettajien lisäksi myös koulunkäyntiavustajia.
-  Koulukuljetusten sopimusehtojen mukaista laatua ja luotettavuutta seurataan ja sopimusten vastaisiin menettelyihin puututaan ja käytetään sopimusten mukaisia sanktioita.
- Koululaisten loma-aikojen toimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
-  Kouluverkkopäätökset lukioverkon ja Tapiolan alueen osalta tuodaan kaupunginhallitukseen viimeistään helmikuussa 2018.
- Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi omaishoidontuen perusteiden asianmukaisuutta ja korjaa niitä tarvittaessa.

HELSINGIN, Espoon ja Vantaan sosiaali- demokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajat vaativat pääkaupunkiseudun kuntien oman sotepalveluuotannon säilyttämistä, jos sote- ja maakunta- uudistus ”runnotaan läpi”. Helsingin Sanomat uutisoi yhteisen mediatiedotteen.

ESPOON  demarit kokoontuivat lauantaina 25.11 syyskokoukseen, jossa muun muassa valittiin yksimielisesti yhdistykselle uusi puheenjohtaja Jukka Vilske. 

Politiikan joulukuu

Päivitetty 21.12.2017 klo 12

Uutisia maailmalta

Useat maat onnittelivat Suomea itsenäisyyden johdosta.

Presidentti Trump aiheutti kansainvälisen kriisin nimittämällä  Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Turvallisuusneuvoston tuomio kaatui Yhdysvaltain käyttämään Vetoon.

Ranska aikoo kieltää älypuhelimet kouluissa vuonna 2018.

Katumaasturi ajoi väkijoukkoon Australian Melbournessa puoli viiden jälkeen illalla paikallista aikaa. Auto osui ainakin 16 ihmiseen. Kyseessä oli terroriteko.

Kotimaan uutisia

6.12. oli Suomen itsenäisyyden satavuotispäivä.

Hallitus päätti  sallia IV-olueiden myynnin ruokakaupoissa.  Eduskunta hyväksyi työttömiä kepittävän ns. aktiivimallin.  Hallituspuolueet äänestivät nurin esityksen ruoka-apua jakavien yhdistyksien tuesta. Päätös leikkaa miljoona euroa lukuisilta avustusjärjestöiltä.

Presidentivaaliväittelyt alkoivat TV:ssä. Gallupien mukaan nykyistä presidenttiä kanattaa 70 %. Demarien Tuula Haataista 2 %.

Metoo-kampanja jatkuu. Persujen kansanedustaja pakkosuuteli kokoomuksen kansanedustajaa.  Hesarin toimittaja paljastaa salaisia turvallisuustietoja.

Vuosi päättyy vahvan talouskasvun (3 %) tunnelmissa.

Mitä kuuluu Espooseen?

Joulukuu oli sateinen ja synkkä. Lunta tuli- mutta se sulaa pois. Espoo-joen tulva jatkui. Kaupunki piinaa pyromaani.

Kaupunginjohtaja oli kutsunut kaikki kuudesluokkalaiset juhlimaan  itsenäisyyttä 1.12. Espoo juhli itsenäisyyttä valaisemalla rakennuksia sinivalkoiseksi. Espoo-mitallit jaettiin. Saajana mm. demarien Johanna Värmälä, joka on toiminut kunnallispolitiikassa 17 vuotta.

LänsiMetron jatko lykkääntyi. Hinta-arvio nousi  yli miljardin. Matinkylässä liikui tulipalojen sytyttäjä. Espoo sai kansainvälisessä kilpailussa teknologialaboratotion.

Laaksolahden urheilupuistossa oli häiriöitä. Tapiolan uimahallin remontti venyi ja hinta kasvoi. Espoo teki poliisille tutkintapyynnön taksiyhtiö Kajoninen laiminlyönneistä koululaiskuljetuksissa.

Espoolaiskouluissa kehitelty idea positiivisesta ansioluettelosta sai suurpalkinnon. Eräissä espoolaiskouluissa käynnistynyt aamukerhokokeilu on suosittua.

Joulukuun valtuustoissa hyväksytään vuodelle 2018 budjetti ja siihen liittyvät toiveet. Espoo antaa erittäin kriittisen lausunnon sotevalinnan vapauslain luonnoksesta,

Politiikassa tapahtuu

Espoo päätti varautua vuodenvaihteen liityntäliikenteen ongelmiin.  Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018.

Hyvää Joulua!


keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen uusi politiikassa, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta viime syksynä vaalien alla. Tähän asti olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa  lähinnä vanhempana koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tällä hetkelläkin olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Työ käynnistyy pian, odotan sitä innolla.

www sivujeni osoite on www.heidiluukkanen.wordpress.com 

Lautakuntatyö on lähtenyt hyvin käyntiin, mielenkiintoista ja antoisaa on ollut!

www.facebook.com/luukkanenheidi

Heidi Luukkanen - tehokas tekijä, jolla on sydän paikallaan!

Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

Olen Mika-Erik Walls, koulutukseltani kasvatustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, työskentelen jo 21. lukuvuotta lukion lehtorina sekä myös oppimistutkijana – tehnyt yhteensä liki 30-vuotisen työuran yleissivistävän- ja aikuis- sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen piirissä.

Olen perehtynyt tutkijana erityisesti opettajien työhön, työhyvinvointiin ja digitaaliseen oppimiseen ja oppimisympäristöihin. Lisäksi olen opiskellut ja tutkinut johtamisjärjestelmiä, erityispedagogiikkaa. Hoidan tällä hetkellä vakinaista virkaani Helsingin kaupungin opetustoimessa. Vaikuttamis- ja järjestötyötä olen tehnyt jo 20 vuoden ajan. Espoon kuntapolitiikassa olen toiminut viimeksi valtuustokaudella 2005-09 mm. opetuslautakunnan jäsenenä sekä Espoon käräjäoikeuden lautamiehenä. Tämänhetkiset luottamustehtäväni Espoossa 2017-2021: Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen (5. varavaltuutettu) ja Sdp:n valtuustoryhmän jäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinainen jäsen, Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, Kuitinmäen koulun johtokunnan puheenjohtaja. Muita keskeisimpiä luottamustehtäviä: Suomen Vanhempainliiton johtokunnan ja Työvaliokunnan jäsen, OAJ:n Helsingin paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen.

Naimisissa, kaksi ihanaa tytärtä, pk- ja kouluiässä. Toisen tyttäreni autismin kautta vammaisten asiat ja haasteet ovat minulle hyvin läheisiä, lainsäädäntöä myöten. Intohimoni yli kaiken: kaikkien lasten ja nuorten tasavertaisten oppimisen edellytysten edistäminen ja opetuksen resurssien turvaaminen, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö kaikille sekä vanhemmuuden tukeminen kaikissa elämänvaiheissa! Myös ikäihmisten asiat ovat lähellä, konkreettisesti, lähiomaiseni kautta; kotihoitoon on panostettava Espoossa huomattavasti enemmän kuin tähän asti.

Uuttera, luotettava ja tarkkaan asioihin perehtyvä työmyyrä, ope ja perheenisä kaikkien espoolaisten palveluksessa 2017-2021. Ollaan tiiviissä yhteydessä erityisesti kaikissa lapsiin, nuoriin, varhaiskasvatukseen, opetukseen (perusopetuksesta aina 2.asteen koulutukseen ja korkeakouluihinkin), oppimiseen, erityiseen tukeen ja vammaisasioihin liittyvissä asioissa tulevana 4-vuotiskautenani!

Nettisivustoni: www.mikaerikwalls.fi

Facebook: https://www.facebook.com/mikaerikwalls/

Instagram: https://www.instagram.com/mikaerikwalls/

Twitter: https://twitter.com/mikaerikwalls